Rekrutacja

Biblioteka

Fotogaleria

Kontakt

Tel. (22) 675 63 03
e-mail: sp380@edu.um.warszawa.pl
Ul. Krasiczyńska 4/6
03-379 Warszawa
Aktualności

W związku z reformą oświaty w 1999 roku MEN powołał do życia nowe szkoły - gimnazja. Misję tworzenia Gimnazjum Nr 5 w Gminie Targówek powierzył Burmistrz pan Marek Kamiński w imieniu Zarządu pani Marii Jolancie Nawrockiej. 1 września 1999 roku nasze Gimnazjum po raz pierwszy powitało swoich uczniów. Od samego początku istnienia szkoły dyrektor Maria Jolanta Nawrocka wraz z gronem pedagogicznym dbają o wyjątkową atmosferę. W sposób bardzo uroczysty odbyło się pierwsze ślubowanie klas pierwszych połączone ze świętem Niepodległości, w czasie którego wystąpił gościnnie Reprezentacyjny Zespół Wojska Polskiego. 4 listopada 2000 roku, w dniu imienin Karola Wojtyły, Gimnazjum Nr 5 otrzymało imię Jana Pawła II. Sztandar szkoły poświęcony na uroczystej mszy przez Biskupa Kazimierza Romaniuka został wręczony przez burmistrza Gminy Targówek społeczności szkolnej reprezentowanej przez panią dyrektor Marię Jolantę Nawrocką. Tak oto rozpoczęła się historia naszego Gimnazjum. Już w następnym roku, jesienią, odbył się u nas IX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Co roku nasza młodzież uczestniczy w pielgrzymkach na Jasną Górę, a chór szkolny swoim śpiewem uświetnia całą uroczystość. Nasze Gimnazjum jest współorganizatorem Dzielnicowych Dni Papieskich, a dyrektor Maria Jolanta Nawrocka jest członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Przy okazji reformy dzielnic Warszawy zmieniono numer Gimnazjum na 145. W 2005 roku minęła piąta rocznica nadania szkole imienia. Dla upamiętnienia tej chwili 4 listopada 2005 roku została odsłonięta tablica z płaskorzeźbą patrona, której autorem jest artysta rzeźbiarz Jan Stepkowski. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź dokonał symbolicznego poświęcenia tablicy. Płaskorzeźbę zdobi motto naszej szkoły, słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II - "Prawdziwie wielki jest ten, który chce się czegoś dowiedzieć".
Hymn szkoŁy

Jesteśmy wszyscy jedną rodziną,
Rodziną, której Ojcem jesteś Ty.
Bo gdy zabraknie wśród nas miłości
Kto powie jak naprawdę trzeba żyć?

Gdy jest się młodym człowiekiem
Nie zawsze wszystko proste jest,
Lecz wszyscy wierzymy,
Że zaopiekujesz nami się.

Ref. (x2)
My wciąż uczymy się żyć,
My wciąż uczymy się być
dobrymi ludĽmi.
Chcemy szanować swój kraj
I innym ludziom coś dać
Jak Ty dajesz siebie!

Hymn szkoły został skomponowany w dniu 4 listopada 2000 r. z okazji nadania szkole imienia i wręczenia Sztandaru Szkoły.
Słowa napisała i muzykę do hymnu skomponowała Pani Agnieszka Drzewska.